Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan để taro

KhomayVN hướng dẫn bạn kỹ thuật khoan taro qua bảng tra cứu đường kính lỗ khoan để taro nhằm xác định được các bước ren phổ biến đối với từng size taro đồng thời xác định lỗ cần khoan trước khi taro, áp dụng cho cả taro tay hay taro bằng máy tarô chuyên dùng.
Có thể dùng công thức sau:
d1 = d – P
trong đó:
– d1 = đường kính chân ren hoặc lỗ cần khoan
– d = đường kính đỉnh của ren
– P = bước ren
Ví dụ: Cần taro ren M8 bước ren là 1.25 thì đường kính lỗ cần khoan là: 8 – 1.25 = 6.8.
Dưới đây là bảng tra cứu thông tin mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *